¿Quen somos?

Agrupación Local de Protección Civil do Carballiño

Un pouco de historia

A Agrupación naceu no ano 1982, por iniciativa do entón alcalde e dun policia local. De seguido  integráronse na mesma un grupo de persoas, homes e mulleres, que desexaban dedica-lo seu tempo libre a axudar os seus conveciños.

Os primeiros servizos facíanse con mais entusiasmo ca medios e foi nas festas patronais de setembro do mesmo ano cando botou  a andar este colectivo.

Hoxe a Agrupación está formada por algo mais de 30 voluntarios e voluntarias de distintas idades,
formación, profesión.

Na Agrupación Local de Protección Civil do Carballiño levamos a cabo actividades como:

  • Regulación/ordenación do tráfico en colaboración coa Policía Local ou a Garda Civil.
  • Asistencia sanitaria en colaboración cos dispositivos sanitarios dos distintos eventos e, en especial co 061.
  • Apoio as tarefas de extinción de incendios, tanto forestais, en colaboración co SPDIF como urbanos e industríais en colaboración co Servizo de Extinción de Incendios da Comarca do Carballiño e co Grupo Municipal de Emerxencias.
  • Socorro e rescate como  apoio os servizos profesionais.
  • Colaboración coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado na procura de persoas desaparecidas.
  • Servizos preventivos relacionados con estas tarefas en eventos lúdicos, culturais, deportivos etc.
  • Fomento da autoprotección e formación para a mesma.
  • Información os/as cidadans nos actos públicos sobre a nosa labor e sobre os posibles perigos e riscos existentes.

En xeral, asistir e axudar aos servizos de emerxencia no desenvolvemento da súa labor profesional ou colaborar con eles. Tamén xestionar e coidar os refuxios provisionais en casos de catástrofes e atender a poboación afectada neles.

¿A que nos adicamos?

Agrupación Local de Protección Civil do Carballiño

PROTECCION CIVIL

Esta entidade naceu orixinariamente coma unha Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e como tal, a maioría das nosas actividades pertencen ou teñen algunha relación con este eido.

MEDIO AMBIENTE

Os numerosos ataques que sofre o noso medio ambiente e, sobre todo, a plága que constituen os incendios forestais, levounos a asumir e implantar novos proxectos de intervención neste eido, na maioría dos casos, en colaboración con outras entidades (administracións, grupos conservacionistas/ecoloxistas).

SERVIZOS SOCIAIS

A Agrupación non desenvolve directamente ningún programa relacionado cos servizos sociais, senón que colabora activamente cos seus recursos humanos e materiais con aquelas iniciativas (públicas ou privadas) que o solicitan.

SANIDADE

O colectivo participa en toda a atención sanitaria en colaboración cos dispositivos sanitarios dos diferentes eventos e, especialmente co 061, o Grupo pode desenvolver outras tarefas ou actividades relacionadas con este ámbito como xa fixo durante a pandemia de COVID.

CULTURA

A Agrupación colabora a cotío con aquelas iniciativas, tanto públicas como privadas que fomentan e desenvolvan actividades culturais.

DEPORTES

Dende a Agrupación Local de Protección Civil do Carballiño tratamos de fomenta-lo deporte, non só de cara ós nosos voluntarios (o que redunda nunha maior capacidade de intervención) senón tamén (coa axuda doutras entidades) promocionalo no noso ámbito de actuación.

coñécenos un pouco mais